Uchylamy r?bka tajemnicy...

niedziela, 25 listopada 2012 19:38

Poniewa? bardzo Was lubimy, postanowili?my, ?e uchylimy Wam r?bka tajemnicy i opublikujemy tekst najnowszej, autorskiej piosenki naszego zespo?u muzycznego,przygotowanej na najbli?sze spotkanie W DRODZE (29.11.2012 - godz. 18.30) Sami zobaczcie...


Tekst jest prosty, ale wymowny i w po??czeniu z przepi?kn? melodi? i wokalem tworzy zapadaj?c? w sercu kompozycj?, ale ?eby go us?ysze? musicie przyj?? na spotkanie :)

Drukuj