W DRODZE

G?os ze spotka?:


Jezus zamieni? wod? w wino, czy wino w wod?? Wod? w wino. Moi drodzy, czyli Jezus chce, ?eby ?ycie mia?o smak.

~ ks. Pawe? Waruszewski

You are here: Home
.?wiadek Wiary na Rok Wiary.

?wiadek Wiary na Rok Wiary

W ?rod? Popielcow? - 13 lutego - odby?y si? spotkania n.t. b?ogos?awionego ksi?dza Jerzego Popie?uszki. Jeste?my ich wsp?organizatorami, wi?c by?y utrzymane w konwencji spotka? W DRODZE. Spotkania odby?y si? trzy: o godz. 10.00, 11.30 oraz o godzinie 12.40. Go?ciem spotka? by? pan Rafa? Wieczy?ski - re?yser filmu pt. "Popie?uszko -...

Czytaj dalej...

W DRODZE

Wiara jest rado?ci?!

Drukuj PDF

ks. Grzegorz Mierzejwski - fotoW czwarty pi?tek pa?dziernika (26.10.12), wyj?tkowo o godz. 19.30 odby?o si? kolejne spotkanie W DRODZE. Temat brzmia? "Wiara jest rado?ci?!" O rado?ci w wierze i wierze w rado?ci...

Więcej…

Tiku tiku trala lala

Drukuj PDF

transverse flute 3W my?l zasady ?w. Augustyna z Hippony, ?e kto ?piewa podwjnie si? modli, nasz zesp? drogowy wystartowa? ju? z prbami, by mc jak najpi?kniej towarzyszy? nam w modlitwie. Gosia Wydra - szefowa zespo?u, stwierdzi?a ...

Więcej…

Co dwa miesi?ce

Drukuj PDF

"Wszystko to proces" - jak mawia moja znajoma i wsp?pomys?odawczyni spotka?, Magda R. Innymi s?owy mo?emy powiedzie?, ?e wszyscy jeste?my w drodze, nawet W DRODZE jest w drodze. A droga wymaga zmian, tak?e zmian terminu. W zwi?zku z tym nie przynosimy dzi? dobrych wie?ci. Cho? czwarty pi?tek miesi?ca zostaje, to jednak nie do ko?ca. Jeste?my zmuszeni zmieni? cz?stotliwo?? spotka?.

Więcej…

Ju? niebawem!

Drukuj PDF

W sierpniu, w Londynie zako?czy?o si? wielkie sportowe ?wi?to - Igrzyska Olimpijskie, ktre ucz?, ?e w sporcie tak jak w ?yciu nie zawsze si? wygrywa, nie zawsze wszystko idzie tak jak to sobie zaplanowali?my. Ale nigdy nie mo?na si? poddawa? i trzeba wytrwale d??y? ku celu. My wi?c w naszej drodze si?...

Więcej…

Zaczynamy na nowo ;)

Drukuj PDF

Witamy Was serdecznie na od?wie?onej stronie spotka? W DRODZE. Teraz strona powinna by? przejrzystsza i przyjemniejsza dla oka. Od teraz najwa?niejsze informacje dotycz?ce najbli?szego spotkania b?dziecie mogli znale?? w...

Więcej…

Wsp?organizatorzy:

Wydzia? Duszpasterski Diecezji P?ockiej

Parafia p.w. ?w. Jadwigi Krlowej w P?ocku

M?odzie? Ruchu Rodzin Nazareta?skich "Laboratorium Wiary" Diecezji P?ockiej

To ju? by?o :

Copyright © W DRODZE 2021

Template by Joomla Themes & Copywriter.