W DRODZE

G?os ze spotka?:

"Je?eli zrozumiemy, ?e wszyscy jeste?my pi?kni, bo powo?ani przez Boga, to Bg b?dzie bli?ej nas."

~ Patrycja Malinowska

You are here: Home
.?wiadek Wiary na Rok Wiary.

?wiadek Wiary na Rok Wiary

W ?rod? Popielcow? - 13 lutego - odby?y si? spotkania n.t. b?ogos?awionego ksi?dza Jerzego Popie?uszki. Jeste?my ich wsp?organizatorami, wi?c by?y utrzymane w konwencji spotka? W DRODZE. Spotkania odby?y si? trzy: o godz. 10.00, 11.30 oraz o godzinie 12.40. Go?ciem spotka? by? pan Rafa? Wieczy?ski - re?yser filmu pt. "Popie?uszko -...

Czytaj dalej...

W DRODZE

Czuwanie w katedrze

Drukuj PDF

1 czerwca 2012 roku spotkania W DRODZE wraz z Ruchem Rodzin Nazareta?skich uczestniczy?y w organizacji wieczornego czuwania modlitewnego w intencji ma??e?stw i rodzin pod has?em "Rodzina - praca i ?wi?towanie". Nasz drogowy zesp? ?piewa? podczas czuwania oraz wie?cz?cej je Mszy ?wi?tej, ktrej przewodniczy? ks. Biskup Piotr Libera...

Więcej…

Wsp?organizatorzy:

Wydzia? Duszpasterski Diecezji P?ockiej

Parafia p.w. ?w. Jadwigi Krlowej w P?ocku

M?odzie? Ruchu Rodzin Nazareta?skich "Laboratorium Wiary" Diecezji P?ockiej

To ju? by?o :

Copyright © W DRODZE 2021

Template by Joomla Themes & Copywriter.