W DRODZE

G?os ze spotka?:

"Je?eli zrozumiemy, ?e wszyscy jeste?my pi?kni, bo powo?ani przez Boga, to Bg b?dzie bli?ej nas."

~ Patrycja Malinowska

You are here: Home Modlitewny ekwipunek

Modlitwa Jana Paw?a II

Panie,
dzie? si? ju? nachyli?, zosta? z nami.
Zosta?, by o?wieci? nasze w?tpliwo?ci i nasze l?ki.
Zosta?, aby?my mogli wzmocni? nasze ?wiat?o Twoim.
Zosta?, aby pomc nam by? solidarnymi i wspania?omy?lnymi.
Zosta?, aby?my umieli w ?wiecie, w ktrym tak ma?o wiary i nadziei,
zach?ca? si? nawzajem i rozsiewa? wiar? i nadziej?.
Zosta?, aby?my i my mogli nauczy? si? od Ciebie,
jak by? ?wiat?em dla innych m?odych ludzi i dla ?wiata.


Modlitwa ?w. Patryka

Chryste, b?d? ze mn?,
we mnie, za mn?, przede mn?.
B?d? w sercu tego, ktry my?li o mnie.
B?d? w oczach tego, ktry patrzy na mnie.
B?d? w uszach tego, ktry mnie s?ucha.
B?d? w ustach tego, ktry mwi do mnie.
Jezu, b?d? w nas!

Modlitwa ?w. Tomasza Morusa

Panie,daj mi dobre trawienie i tak?e co? do przetrawienia.
Daj mi zdrowie cia?a i pogod? ducha, bym mg? je zachowa?.
Panie, daj mi prosty umys?, bym umia? gromadzi? skarby
ze wszystkiego, co dobre i abym si? nie przera?a?
na widok z?a, ale raczej bym potrafi? wszystko dobrze zrozumie?.
Daj mi takiego ducha, ktry by nie zna? znu?enia,
szemrania, wzdychania, skargi i nie pozwl, bym si? zbytnio
zadr?cza? t? rzecz? tak zawadzaj?c?, ktra si? nazywa moim "ja".
Panie, daj mi poczucie dobrego humoru. Udziel mi ?aski rozumienia ?artw,
abym potrafi? odkry? w ?yciu odrobin? rado?ci i mg? sprawia? rado?? innym.

Modlitwa papie?a Leona XIII

?wi?ty Michale Archaniele bro? nas w walce.
Przeciw niegodziwo?ci i zasadzkom z?ego ducha b?d? nam obron?.
Niech go Bg pogromi, pokornie prosimy.
A Ty, Ksi??e wojska niebieskiego, szatana i inne duchy z?e,
ktre na zgub? dusz kr??? po ?wiecie, moc? Bo?? str?? do piek?a. Amen.

Modlitwa ?w. Franciszka z Asy?u

O Panie, uczy? z nas narz?dzia Twojego pokoju,
Aby?my siali mi?o?? tam, gdzie panuje nienawi??;
Wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda;
Jedno?? tam, gdzie panuje zw?tpienie;
Nadziej? tam, gdzie panuje rozpacz;
?wiat?o tam, gdzie panuje mrok;
Rado?? tam, gdzie panuje smutek.
Spraw aby?my mogli,
Nie tyle szuka? pociechy, co pociech? dawa?;
Nie tyle szuka? zrozumienia, co rozumie?;
Nie tyle szuka? mi?o?ci, co kocha?;
Albowiem daj?c, otrzymujemy;
Wybaczaj?c, zyskujemy przebaczenie,
A umieraj?c, rodzimy si? do wiecznego ?ycia.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Wsp?organizatorzy:

Wydzia? Duszpasterski Diecezji P?ockiej

Parafia p.w. ?w. Jadwigi Krlowej w P?ocku

M?odzie? Ruchu Rodzin Nazareta?skich "Laboratorium Wiary" Diecezji P?ockiej

To ju? by?o :

Copyright © W DRODZE 2022

Template by Joomla Themes & Copywriter.