W DRODZE

G?os ze spotka?:

"Dla mnie ko?ci? jest domem, jest wszystkim. Trzeba te? pami?ta?, ?e nie jest doskona?y, ale jest narz?dziem, bo ca?y czas jeste?my w drodze."

~ Szymon Ho?ownia

You are here: Home

Kolejny koncert HTH

W niedziel? 27 stycznia, nasz zesp? HTH, da? kolejny koncert kol?d. Tym razem na Mszy ?wi?tej na godz. 11.00 w naszej parafii (p.w. ?w. Jadwigi Krlowej). Nasi parafianie, jako pierwsi us?yszeli ten repertuar w wersji akustycznej - na dwie gitary, djembe i flet. Zapraszamy do obejrzenia zdj?? z koncertu (link poni?ej). Obecnie sekcja multimedialna pracuje nad krtkim nagraniem w wersji wideo. B?d?cie czujni!

LINK DO ZDJ??

Wsp?organizatorzy:

Wydzia? Duszpasterski Diecezji P?ockiej

Parafia p.w. ?w. Jadwigi Krlowej w P?ocku

M?odzie? Ruchu Rodzin Nazareta?skich "Laboratorium Wiary" Diecezji P?ockiej

To ju? by?o :

Copyright © W DRODZE 2022

Template by Joomla Themes & Copywriter.