W DRODZE

G?os ze spotka?:


"Modlitwa nie uniewa?nia tego, co si? sta?o, ale wydobywa nas i odsy?a gdzie? indziej pokazuj?c, ?e nie wszystko sko?czone, ?e jest ratunek, ?e jest mi?osierny Ojciec"

~ Jan Pospieszalski

You are here: Home

HTH i trasa koncertowa

Highway to Heaven (HTH) to od niedawna oficjalna nazwa zespo?u muzycznego spotka? W DRODZE. Zesp? ten wytrwale towarzyszy nam ju? drugi rok pod czujnym okiem koordynatorki - Ma?gorzaty Wydry. Zaplecze instrumentalne zapewnia gitara akustyczna, elektryczna, djembe, flet, klawisze, a nawet akordeon. Zesp? ma w repertuarze kilka autorskich pie?ni przygotowanych specjalnie na nasze spotkania, a tak?e bogaty wybr innych, popularnych utworw religijnych w niebanalnych aran?acjach. Ostatnio za? wyruszy? w drog?, by kol?dowa? i nie?? rado?? i pokj narodzonego Zbawiciela. Kol?dy i pastora?ki w ich wykonaniu to naprawd? niepowtarzalne prze?ycie, na nowo budz?ce ?wi?teczny ?ar serc.

Wi?cej zdj?? z pierwszego kol?dowego koncertu, ktry odby? si? 13 stycznia, w par. p.w. Matki Boskiej Fatimskiej na naszym fanpage na www.facebook.com/SPOTKANIAwDRODZEDrukuj PDF

Wsp?organizatorzy:

Wydzia? Duszpasterski Diecezji P?ockiej

Parafia p.w. ?w. Jadwigi Krlowej w P?ocku

M?odzie? Ruchu Rodzin Nazareta?skich "Laboratorium Wiary" Diecezji P?ockiej

To ju? by?o :

Copyright © W DRODZE 2022

Template by Joomla Themes & Copywriter.