W DRODZE

G?os ze spotka?:

"Dla mnie ko?ci? jest domem, jest wszystkim. Trzeba te? pami?ta?, ?e nie jest doskona?y, ale jest narz?dziem, bo ca?y czas jeste?my w drodze."

~ Szymon Ho?ownia

You are here: Home

Uchylamy r?bka tajemnicy...

Poniewa? bardzo Was lubimy, postanowili?my, ?e uchylimy Wam r?bka tajemnicy i opublikujemy tekst najnowszej, autorskiej piosenki naszego zespo?u muzycznego,przygotowanej na najbli?sze spotkanie W DRODZE (29.11.2012 - godz. 18.30) Sami zobaczcie...


Tekst jest prosty, ale wymowny i w po??czeniu z przepi?kn? melodi? i wokalem tworzy zapadaj?c? w sercu kompozycj?, ale ?eby go us?ysze? musicie przyj?? na spotkanie :)

Drukuj PDF

Wsp?organizatorzy:

Wydzia? Duszpasterski Diecezji P?ockiej

Parafia p.w. ?w. Jadwigi Krlowej w P?ocku

M?odzie? Ruchu Rodzin Nazareta?skich "Laboratorium Wiary" Diecezji P?ockiej

To ju? by?o :

Copyright © W DRODZE 2020

Template by Joomla Themes & Copywriter.