W DRODZE

G?os ze spotka?:

"Dla mnie ko?ci? jest domem, jest wszystkim. Trzeba te? pami?ta?, ?e nie jest doskona?y, ale jest narz?dziem, bo ca?y czas jeste?my w drodze."

~ Szymon Ho?ownia

You are here: Home

Wszystko jest po co?!

W czwartek, 29 listopada br. o godz. 18.30 odby?o si? kolejne z cyklu spotka? W DRODZE. Tym razem go?cili?my pana Krzysztofa Ziemca, a temat spotkania brzmia? "Wszystko jest po co?" Historia pana Krzysztofa pokazuje, ?e wszystko co przynosi ?ycie staje si? prostsze, gdy pok?adamy sw? ufno?? w Panu. Dla cz?owieka wierz?cego wszystko ma sens, wszystko jest po co?...

Krzysztof Ziemiec - dziennikarz, prezenter Wiadomo?ci w TVP1. Wcze?niej pracowa? tak?e dla TVP 2, TV Puls oraz TVN 24. Dwukrotnie nagrodzony Telekamer?, a tak?e odznaczony orderem Ecce Homo. Narrator w filmie dokumentalnym "Jan Pawe? II - Szuka?em Was" W 2008r. uleg? wypadkowi - zosta? dotkliwie poparzony ratuj?c rodzin? z po?aru. Opowiada o tym ksi??ce "Wszystko jest po co?". W ksi??ce tej czytamy: () by? to sprawdzian zaufania do Boga. Wiary, ?e wszystko jest po co?, tak jak nie by?o bezsensowne m?cze?stwo Jezusa, ktry umar? na krzy?u

Plakat spotkania:

Wsp?organizatorzy:

Wydzia? Duszpasterski Diecezji P?ockiej

Parafia p.w. ?w. Jadwigi Krlowej w P?ocku

M?odzie? Ruchu Rodzin Nazareta?skich "Laboratorium Wiary" Diecezji P?ockiej

To ju? by?o :

Copyright © W DRODZE 2022

Template by Joomla Themes & Copywriter.