W DRODZE

G?os ze spotka?:


Jezus zamieni? wod? w wino, czy wino w wod?? Wod? w wino. Moi drodzy, czyli Jezus chce, ?eby ?ycie mia?o smak.

~ ks. Pawe? Waruszewski

You are here: Home

Wiara jest rado?ci?!


W czwarty pi?tek pa?dziernika (26.10.12), wyj?tkowo o godz. 19.30 odby?o si? kolejne spotkanie W DRODZE. Temat brzmia? "Wiara jest rado?ci?!" O rado?ci w wierze i wierze w rado?ci opowiada? ks. Grzegorz Mierzejewski - misjonarz z Peru, a zarazem dyrektor Papieskich Dzie? Misyjnych Diecezji P?ockiej.

U?miechnij si?! :)

ks. Grzegorz Mierzejwski - foto
ks. Grzegorz Mierzejewski

(?rd?o zdj?cia: http://www.kongrespdmd.missio.pl)

Drukuj PDF

Wsp?organizatorzy:

Wydzia? Duszpasterski Diecezji P?ockiej

Parafia p.w. ?w. Jadwigi Krlowej w P?ocku

M?odzie? Ruchu Rodzin Nazareta?skich "Laboratorium Wiary" Diecezji P?ockiej

To ju? by?o :

Copyright © W DRODZE 2021

Template by Joomla Themes & Copywriter.