W DRODZE

G?os ze spotka?:

"Je?eli zrozumiemy, ?e wszyscy jeste?my pi?kni, bo powo?ani przez Boga, to Bg b?dzie bli?ej nas."

~ Patrycja Malinowska

You are here: Home

Wiara jest rado?ci?!


W czwarty pi?tek pa?dziernika (26.10.12), wyj?tkowo o godz. 19.30 odby?o si? kolejne spotkanie W DRODZE. Temat brzmia? "Wiara jest rado?ci?!" O rado?ci w wierze i wierze w rado?ci opowiada? ks. Grzegorz Mierzejewski - misjonarz z Peru, a zarazem dyrektor Papieskich Dzie? Misyjnych Diecezji P?ockiej.

U?miechnij si?! :)

ks. Grzegorz Mierzejwski - foto
ks. Grzegorz Mierzejewski

(?rd?o zdj?cia: http://www.kongrespdmd.missio.pl)

Drukuj PDF

Wsp?organizatorzy:

Wydzia? Duszpasterski Diecezji P?ockiej

Parafia p.w. ?w. Jadwigi Krlowej w P?ocku

M?odzie? Ruchu Rodzin Nazareta?skich "Laboratorium Wiary" Diecezji P?ockiej

To ju? by?o :

Copyright © W DRODZE 2020

Template by Joomla Themes & Copywriter.