Tiku tiku trala lala

Wpisany przez Pawe?

W my?l zasady ?w. Augustyna z Hippony, ?e kto ?piewa podwjnie si? modli, nasz zesp? drogowy wystartowa? ju? z prbami, by mc jak najpi?kniej towarzyszy? nam w modlitwie. Gosia Wydra - szefowa zespo?u, stwierdzi?a ?e ju? my?l? czym by tu nas w tym roku zaskoczy?. Na pewno dla nikogo zaskoczeniem nie b?dzie fakt, ?e cokolwiek nie za?piewaj? i zagraj? to zrobi? to najpi?kniej jak potrafi?, czyli anielsko. :) Najbli?sza prba, jak donosz? nasze ?rd?a, b?dzie w czwartek o 18.00, jak zwykle w salce w ko?ciele. Je?li termin mia?by si? zmieni? b?dziemy Was informowa? na naszym fanpage'u. Zapraszamy wszystkich ch?tnych do ?piewania, grania, stukania w b?benek, czy darcia strun. :D Po wi?cej info odsy?amy do Gosi.

Zdradzimy Wam jeszcze, ?e w najbli?szym czasie zesp? b?dzie mo?na us?ysze? nie tylko na spotkaniach W DRODZE. Gdzie jeszcze? O tym poinformujemy Was niebawem. A poni?ej, w ramach wspomnienia, przypominamy zdj?cia z pierwszych prb, z ubieg?ego roku.

Drukuj