W DRODZE

G?os ze spotka?:


Jezus zamieni? wod? w wino, czy wino w wod?? Wod? w wino. Moi drodzy, czyli Jezus chce, ?eby ?ycie mia?o smak.

~ ks. Pawe? Waruszewski

You are here: Home

Tiku tiku trala lala

W my?l zasady ?w. Augustyna z Hippony, ?e kto ?piewa podwjnie si? modli, nasz zesp? drogowy wystartowa? ju? z prbami, by mc jak najpi?kniej towarzyszy? nam w modlitwie. Gosia Wydra - szefowa zespo?u, stwierdzi?a ?e ju? my?l? czym by tu nas w tym roku zaskoczy?. Na pewno dla nikogo zaskoczeniem nie b?dzie fakt, ?e cokolwiek nie za?piewaj? i zagraj? to zrobi? to najpi?kniej jak potrafi?, czyli anielsko. :) Najbli?sza prba, jak donosz? nasze ?rd?a, b?dzie w czwartek o 18.00, jak zwykle w salce w ko?ciele. Je?li termin mia?by si? zmieni? b?dziemy Was informowa? na naszym fanpage'u. Zapraszamy wszystkich ch?tnych do ?piewania, grania, stukania w b?benek, czy darcia strun. :D Po wi?cej info odsy?amy do Gosi.

Zdradzimy Wam jeszcze, ?e w najbli?szym czasie zesp? b?dzie mo?na us?ysze? nie tylko na spotkaniach W DRODZE. Gdzie jeszcze? O tym poinformujemy Was niebawem. A poni?ej, w ramach wspomnienia, przypominamy zdj?cia z pierwszych prb, z ubieg?ego roku.

Drukuj PDF

Wsp?organizatorzy:

Wydzia? Duszpasterski Diecezji P?ockiej

Parafia p.w. ?w. Jadwigi Krlowej w P?ocku

M?odzie? Ruchu Rodzin Nazareta?skich "Laboratorium Wiary" Diecezji P?ockiej

To ju? by?o :

Copyright © W DRODZE 2021

Template by Joomla Themes & Copywriter.