W DRODZE

G?os ze spotka?:


Jezus zamieni? wod? w wino, czy wino w wod?? Wod? w wino. Moi drodzy, czyli Jezus chce, ?eby ?ycie mia?o smak.

~ ks. Pawe? Waruszewski

You are here: Home

Ju? niebawem!

W sierpniu, w Londynie zako?czy?o si? wielkie sportowe ?wi?to - Igrzyska Olimpijskie, ktre ucz?, ?e w sporcie, tak jak w ?yciu, nie zawsze si? wygrywa, nie zawsze wszystko idzie tak, jak to sobie zaplanowali?my. Ale nigdy nie mo?na si? poddawa? i trzeba wytrwale d??y? do celu. My wi?c w naszej drodze nie zatrzymujemy si? i dalej wraz z naszymi spotkaniami chcemy i?? przez ?wiat i wychodzi? naprzeciw m?odym ludziom. Pragniemy nie?? im Chrystusa w Adoracji Naj?wi?tszego Sakramentu oraz w drugim cz?owieku, ktrego ?wiadectwo mo?e by? istotnym drogowskazem i ulg? w tej nie?atwej w?drwce. Dlatego te? ju? niebawem tj. 26 pa?dziernika (czwarty pi?tek miesi?ca) odb?dzie si? pierwsze w tym roku szkolnym (akademickim) spotkanie W DRODZE. Mamy nadziej?, ?e nasza rado?? w zwi?zku z tym udziela si? rwnie? Wam. Liczymy na Wasz? obecno??! Go?? i temat spotkania niech na razie b?d? dla Was tajemnic?, ale my nie pr?nujemy. Zesp? rozgrzewa gard?a, a sekcja multimedialna pobudza u?pione zasoby kreatywno?ci, by z nich mg? wy?oni? si? plakat, ktry jak zwykle zawi?nie w p?ockichszko?ach i parafiach. Wi?cej informacji na temat spotkania ju? niebawem.

Tymczasem gor?co Was pozdrawiamy,
Organizatorzy spotka?.

Drukuj PDF

Wsp?organizatorzy:

Wydzia? Duszpasterski Diecezji P?ockiej

Parafia p.w. ?w. Jadwigi Krlowej w P?ocku

M?odzie? Ruchu Rodzin Nazareta?skich "Laboratorium Wiary" Diecezji P?ockiej

To ju? by?o :

Copyright © W DRODZE 2021

Template by Joomla Themes & Copywriter.