W DRODZE

G?os ze spotka?:


"Modlitwa nie uniewa?nia tego, co si? sta?o, ale wydobywa nas i odsy?a gdzie? indziej pokazuj?c, ?e nie wszystko sko?czone, ?e jest ratunek, ?e jest mi?osierny Ojciec"

~ Jan Pospieszalski

You are here: Home

Zaczynamy na nowo ;)

Witamy Was serdecznie na od?wie?onej stronie spotka? W DRODZE. Teraz strona powinna by? przejrzystsza i przyjemniejsza dla oka. Od teraz najwa?niejsze informacje dotycz?ce najbli?szego spotkania b?dziecie mogli znale?? w wyszczeglnionym powy?ej artykule. Tutaj za? b?dziemy starali si? umieszcza? aktualno?ci z dzia?a? naszej ekipy, a w szczeglno?ci naszego ukochanego zespo?u. Dlatego odwiedzajcie nasz? stron? jak najcz??ciej. Ruszy ona pe?n? par? w pa?dzierniku - wraz z naszymi spotkaniami. Ju? teraz jednak mo?ecie podzieli? si? swoj? opini? na jej temat na naszym drogowym profilu na facebooku: www.facebook.com/SPOTKANIAwDRODZE

?yczymy Wam mi?ych powrotw do domu ze szk?, uczelni, miejsc pracy, oraz ze spotka? W DRODZE ;) oraz w formie prezentu do??czamy utwr zespo?u "Moja rodzina".

Pozdrawiamy gor?co
sekcja multimedialna

Drukuj PDF

Wsp?organizatorzy:

Wydzia? Duszpasterski Diecezji P?ockiej

Parafia p.w. ?w. Jadwigi Krlowej w P?ocku

M?odzie? Ruchu Rodzin Nazareta?skich "Laboratorium Wiary" Diecezji P?ockiej

To ju? by?o :

Copyright © W DRODZE 2020

Template by Joomla Themes & Copywriter.