W DRODZE

G?os ze spotka?:

"Dla mnie ko?ci? jest domem, jest wszystkim. Trzeba te? pami?ta?, ?e nie jest doskona?y, ale jest narz?dziem, bo ca?y czas jeste?my w drodze."

~ Szymon Ho?ownia

You are here: Home

W ?rod? Popielcow? - 13 lutego - odby?y si? spotkania n.t. b?ogos?awionego ksi?dza Jerzego Popie?uszki. Jeste?my ich wsp?organizatorami, wi?c by?y utrzymane w konwencji spotka? W DRODZE. Spotkania odby?y si? trzy: o godz. 10.00, 11.30 oraz o godzinie 12.40. Go?ciem spotka? by? pan Rafa? Wieczy?ski - re?yser filmu pt. "Popie?uszko - wolno?? jest w nas". Podczas spotka? towarzyszy?y nam relikwie tego b?ogos?awionego m?czennika, przywiezione z jednego z warszawskich sanktuariw.

Spotkanie jak zawsze odby?o si? w parafii p.w. ?w. Jadwigi Krlowej w P?ocku.

Ju? kilka lat temu, w naszej parafii zrodzi?a si? tradycja przedstawiania w ?rod? Popielcow? ?wiadkw M?ki Chrystusowej i m?cze?stwa. W poprzednich latach go?cili?my kopi? Ca?unu Tury?skiego i relikwie ?w. Maksymiliana Maria Kolbe.

Drukuj PDF

Wsp?organizatorzy:

Wydzia? Duszpasterski Diecezji P?ockiej

Parafia p.w. ?w. Jadwigi Krlowej w P?ocku

M?odzie? Ruchu Rodzin Nazareta?skich "Laboratorium Wiary" Diecezji P?ockiej

To ju? by?o :

Copyright © W DRODZE 2022

Template by Joomla Themes & Copywriter.