W DRODZE

G?os ze spotka?:

"Je?eli zrozumiemy, ?e wszyscy jeste?my pi?kni, bo powo?ani przez Boga, to Bg b?dzie bli?ej nas."

~ Patrycja Malinowska

You are here: Home Akredytacje

Akredytacje

Ka?dy fotoreporter pragn?cy uwieczni? spotkanie W DRODZE na zdj?ciach zobowi?zany jest uzyska? wcze?niej akredytacj? od organizatorw spotkania. Osoby robi?ce zdj?cia na spotkaniu, a nie posiadaj?ce akredytacji mog? zosta? wyproszone, lub poproszone o zaprzestanie fotografowania. Wniosek o akredytacj? nale?y zg?osi? najp?niej 3 dni przed dat? spotkania. Dokument akredytacyjny mo?na odebra? w przeci?gu 30 min przed rozpocz?ciem spotkania (wcze?niej, lub p?niej nie b?dzie to mo?liwe) w zakrystii. Wniosek o akredytacj? nale?y kierowa? na Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , a w nim umie?ci? nast?puj?ce dane: Imi? i Nazwisko, data urodzenia, oraz nazw? gazety/portalu internetowego. Akredytacje wystawiane s? jedynie na jedno spotkanie.

Powy?sze zasady nie dotycz? fotoreporterw dzia?aj?cych na zlecenie organizatorw spotkania, wpisanych na list? akredytacji sta?ych.

Drukuj PDF

Wsp?organizatorzy:

Wydzia? Duszpasterski Diecezji P?ockiej

Parafia p.w. ?w. Jadwigi Krlowej w P?ocku

M?odzie? Ruchu Rodzin Nazareta?skich "Laboratorium Wiary" Diecezji P?ockiej

To ju? by?o :

Copyright © W DRODZE 2022

Template by Joomla Themes & Copywriter.