W DRODZE

G?os ze spotka?:


Jezus zamieni? wod? w wino, czy wino w wod?? Wod? w wino. Moi drodzy, czyli Jezus chce, ?eby ?ycie mia?o smak.

~ ks. Pawe? Waruszewski

You are here: Home
.?wiadek Wiary na Rok Wiary.

?wiadek Wiary na Rok Wiary

W ?rod? Popielcow? - 13 lutego - odby?y si? spotkania n.t. b?ogos?awionego ksi?dza Jerzego Popie?uszki. Jeste?my ich wsp?organizatorami, wi?c by?y utrzymane w konwencji spotka? W DRODZE. Spotkania odby?y si? trzy: o godz. 10.00, 11.30 oraz o godzinie 12.40. Go?ciem spotka? by? pan Rafa? Wieczy?ski - re?yser filmu pt. "Popie?uszko -...

Czytaj dalej...

W DRODZE

Kolejny koncert HTH

W niedziel? 27 stycznia, nasz zesp? HTH, da? kolejny koncert kol?d. Tym razem na Mszy ?wi?tej na godz. 11.00 w naszej parafii (p.w. ?w. Jadwigi Krlowej). Nasi parafianie, jako pierwsi us?yszeli ten repertuar w wersji akustycznej - na dwie gitary, djembe i flet. Zapraszamy do obejrzenia zdj?? z koncertu (link poni?ej). Obecnie sekcja multimedialna pracuje nad krtkim nagraniem w wersji wideo. B?d?cie czujni!

Więcej…

HTH i trasa koncertowa

Drukuj PDF

Highway to Heaven (HTH) to od niedawna oficjalna nazwa zespo?u muzycznego spotka? W DRODZE. Zesp? ten wytrwale towarzyszy nam ju? drugi rok pod czujnym okiem koordynatorki - Ma?gorzaty Wydry. Zaplecze instrumentalne zapewnia gitara akustyczna, elektryczna, djembe, flet, klawisze, a nawet akordeon...

Więcej…

Uchylamy r?bka tajemnicy...

Drukuj PDF

Poniewa? bardzo Was lubimy, postanowili?my, ?e uchylimy Wam r?bka tajemnicy i opublikujemy tekst najnowszej, autorskiej piosenki naszego zespo?u muzycznego,przygotowanej na najbli?sze spotkanie W DRODZE (29.11.2012 - godz. 18.30) Sami zobaczcie...

Więcej…

Relacja ze spotkania z Ziemcem

Drukuj PDF

Dnia 29 listopada w parafii pod wezwaniem ?w. Jadwigi Krlowej w ramach cyklu spotka? ,, W drodze go?cili?my dziennikarza Krzysztofa Ziemca. Swoj? prostot? oraz otwarto?ci? zachwyci? ka?dego. Cz??? oficjalna trwa?a p?torej godziny. W tym czasie zosta?o poruszonych wiele istotnych spraw, mi?dzy innymi: jak wa?ne jest umiej?tne ??czenie rodziny z prac? zawodow?. Istot? ca?ego spotkania by?a pomoc w odnalezieniu sensu w przykrych wydarzeniach...

Więcej…

Wszystko jest po co?!


W czwartek, 29 listopada br. o godz. 18.30 odby?o si? kolejne z cyklu spotka? W DRODZE. Tym razem go?cili?my pana Krzysztofa Ziemca, a temat spotkanie brzmi "Wszystko jest po co?" Historia pana Krzysztofa pokazuje, ?e wszystko co przynosi ?ycie staje si? prostsze, gdy pok?adamy sw? ufno?? w Panu. Dla cz?owieka wierz?cego wszystko ma sens, wszystko jest po co?...

Więcej…

Wsp?organizatorzy:

Wydzia? Duszpasterski Diecezji P?ockiej

Parafia p.w. ?w. Jadwigi Krlowej w P?ocku

M?odzie? Ruchu Rodzin Nazareta?skich "Laboratorium Wiary" Diecezji P?ockiej

To ju? by?o :

Copyright © W DRODZE 2022

Template by Joomla Themes & Copywriter.